Stel je vraag

banner

Starten & stoppen

Wanneer je start met sekswerk zijn er een aantal zaken waar je over na moet denken. Waar wil je werken en wat moet je daarvoor regelen? Wat zijn mijn rechten en plichten? Stoppen met sekswerk kan veel vragen oproepen. Hoe gaat het verder financieel, heb ik recht op een uitkering? Of hoe vind je ander werk.

Meer informatie over ...

 • Je moet een geldige verblijfsstatus hebben
 • Je hebt een inschrijfadres nodig
 • Je moet een Burgerservicenummer (BSN) hebben
 • Je hebt een eigen bankrekeningnummer nodig.
 • ​Afhankelijk van waar je werkplek is, moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Verder moet je je aanmelden bij de Belastingdienst.
 • Waar je ook werkt, je moet belasting betalen over wat je verdient.
 • Je moet voor alle vormen van prostitutie een vergunning aanvragen bij de gemeente waar je werkt.

Bekijk de toolkit waarin je uitgebreide en praktische informatie vindt over het vak sekswerker

Iedereen in Nederland die inkomsten heeft is verplicht om daarover belasting te betalen. Dus ook als sekswerker moet je belasting betalen. Welke belasting je moet betalen hangt van je situatie af.

 

Thuis

Raam

Club of privéhuis

Escort

Straat

Als je als zelfstandig ondernemer werkt ben je verplicht om jezelf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zelfstandig ondernemer ben je bijvoorbeeld als je werkt als raamprostituee. De KvK is een organisatie waar alle bedrijven in Nederland worden geregistreerd. Bekijk op de website van de Kamer van Koophandel waar de verschillende vestigingen zitten. Check vooraf of het nodig is om een afspraak te maken om jezelf in te schrijven. Bij de vestiging in Amsterdam kun je binnenlopen zonder afspraak. 

 

Wat heb je nodig?

Je hoeft jezelf alleen in te schrijven bij de KvK als je als zelfstandige werkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij raamprostitutie en in sommige gevallen als je werkt als escort of als je aan thuisontvangst doet. Als je in een club of privéhuis werkt regelt de exploitant vaak je belastingafdracht. Check dit bij de exploitant want er zijn clubs en privéhuizen waar je wél als zelfstandige werkt. Dan moet je jezelf dus ook inschrijven bij de KvK. Voor de benodigde formulieren kun je naar de website van de KvK. Verder heb je een geldig legitimatiebewijs nodig en een inschrijfadres. De KvK vraagt een inschrijfvergoeding van €50,-. Er kan uitsluitend met pin worden betaald.

 

Welke informatie geef je?

Als je je inschrijft bij de KvK word je verplicht ingeschreven bij het Handelsregister. In dit register worden alle in Nederland gevestigde ondernemingen ingeschreven. Je NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) worden in het register opgenomen. Ook moet je een bedrijfsnaam geven aan je eigen onderneming. Verder worden de activiteiten benoemd die je bedrijf uitoefent. Wanneer je bij de KvK vertelt dat je als sekswerker werkt is dit dus terug te vinden in het register. Je mag als sekswerker tegenwoordig ook bij de KvK ingeschreven staan onder de noemer ‘persoonlijke dienstverlening’. Dit ter verdere bescherming van je privacy. Wij raden je aan gebruik te maken van deze mogelijkheid. Let op: de informatie in het Handelsregister is in beginsel openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Het is bijvoorbeeld heel eenvoudig om gegevens op te zoeken aan de hand van je bedrijfsnaam. Als jij voor je bedrijfsnaam een naam gebruikt die jouw klanten kennen (bijvoorbeeld je werknaam) kunnen ze zonder probleem je persoonlijke adres achterhalen. Het is dus slim om een bedrijfsnaam te kiezen die je verder met niemand deelt. Daarnaast is het tegenwoordig mogelijk om je adresgegevens bij de KvK af te schermen. Hier moet je specifiek om vragen. Ga dan eerst naar de GBA om je gegevens daar af te schermen. Vervolgens kun je hetzelfde verzoek bij de KvK indienen.

 

Een zorgverzekering is een verplichte verzekering in Nederland. Hiermee worden de kosten betaald van bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis. Ook als je niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en loonbelasting betaalt, moet je een zorgverzekering afsluiten.

 

Wat als je geen verzekering afsluit?

Als je geen zorgverzekering afsluit zul je na enige tijd brieven ontvangen van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). Je moet dan binnen drie maanden alsnog een zorgverzekering afsluiten. Als je drie maanden later nog geen verzekering hebt krijg je een boete van ongeveer €350,-. Heb je drie maanden later nog steeds geen verzekering, dan krijg je opnieuw een boete. Uiteindelijk meldt het Zorginstituut Nederland je aan bij een zorgverzekering. Dit is ongunstig, want je betaalt een veel hogere premie.

 

Moet je alles zelf betalen?

Als je weinig verdient heb je misschien recht op zorgtoeslag. Dit is geld wat je krijgt van de Belastingdienst. Hiermee kun je een deel van je premie betalen, de rest betaal je zelf. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie.

 

Heb je vragen rondom je zorgverzekering, maak dan een afspraak met de maatschappelijk werker bij P&G Zevenhuizen.

Als je besluit als sekswerker te gaan werken is het belangrijk om voor jezelf van te voren te bepalen wat jouw grenzen zijn. Bijvoorbeeld wat je wel of niet doet met klanten, op welk moment je betaald wilt worden, waar je wel of niet met ze afspreekt. Het kan je helpen om je niet op het moment zelf, terwijl je aan het werk bent, te laten verrassen met een situatie of vraag van een klant.

Wat doe je bijvoorbeeld als je al met een klant bezig bent en hij op dat moment meer doet, of wil doen, dan afgesproken? Wat doe je als een vaste klant je vertelt dat hij alleen bij jou komt en het zonder condoom wil doen? Wat doe je als je bijvoorbeeld geen anale seks wilt met klanten, of niet met ze wilt zoenen, maar je hebt het geld heel hard nodig en iemand biedt je daar veel geld voor? Wat zijn jouw grenzen wat betreft SM, drugs, met zijn drieën?

In de praktijk kan het weleens lastiger zijn dan gedacht om met dergelijke situaties om te gaan. Wat je daarover besluit is je eigen keuze. Het is belangrijk dat het een bewuste keuze van jezelf is en dat je je eigen grenzen blijft bewaken. Zorg ervoor dat de omstandigheden of de klanten niet degenen zijn die bepalen wat je doet maar dat je zelf, in elke situatie, de baas blijft. Wil je beter leren je eigen grenzen te stellen? Kom dan praten met de maatschappelijk werker van P&G Zevenhuizen.

Stoppen met sekswerk betekent voor iedereen wat anders. Voor de een is het gewoon een kwestie van doen en doorgaan met iets anders. Voor de ander kan het een grote gebeurtenis zijn die veel gevolgen heeft. Zo kan het zijn dat de keuze om te stoppen voor jou heel duidelijk is, of dat er voor jouw specifieke situatie zowel voor- als nadelen aan vast zitten. Mogelijk heeft het gevolgen voor je inkomen, huisvesting, of heb je hulp nodig bij het vinden van ander werk.

 

Voor- en nadelen

Ieder mens is anders. Er zijn veel verschillende redenen om te beginnen met sekswerk en er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom je wilt stoppen. Als je bijvoorbeeld een afkeer van het werk hebt gekregen dan kan dat opwegen tegen wat het stoppen dan ook verder met zich mee brengt.

Het is goed om na te denken wat stoppen voor jou betekent. Wat zullen de gevolgen zijn? Hoe kan en wil je daarmee omgaan? Bekijk hieronder een aantal voor- en nadelen van het stoppen met het werk. Mogelijk zet het je aan het denken en helpt het je om een goede afweging te maken.

 

Voordelen van stoppen kunnen zijn:

 • Dat je niet meer geheimzinnig over je werk hoeft te doen.
 • Dat je aan een ander dag- en nachtritme kunt werken.
 • Dat je tijd en gelegenheid hebt om jezelf op andere vlakken te ontwikkelen.

Nadelen van stoppen kunnen zijn:

 • Dat je (tijdelijk) met minder inkomen rond moet komen.
 • Dat je minder vrijheid hebt om als eigen baas je tijd zelf in te delen.
 • Dat je het contact met collega’s of klanten mist.

 

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden. Mogelijk spelen voor jou hele andere zaken een rol. Maak eens een lijstje van voor- en nadelen voor jezelf als je er over nadenkt om te stoppen. Vindt je het lastig een keuze te maken dan kun je in gesprek met de maatschappelijk werker van P&G Zevenhuizen

Wanneer je als sekswerker iets anders wilt doen, kun je daarbij hulp krijgen. De maatschappelijk werker kan je ondersteunen met:

 • Nieuw betaald of vrijwilligerswerk zoeken;
 • CV maken:
 • Aanvragen van een uitkering;
 • Het vinden van een passende cursus of opleiding;
 • Het op orde krijgen van praktische zaken als verzekeringen, schuldafhandeling of het aanvragen van toeslagen;
 • Juridische hulp.

Ieder mens is anders. Er zijn veel verschillende redenen om te beginnen met sekswerk en er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom je wilt stoppen. Als je bijvoorbeeld een afkeer van het werk hebt gekregen dan kan dat opwegen tegen wat het stoppen dan ook verder met zich mee brengt.

Het is goed om na te denken wat stoppen voor jou betekent. Wat zullen de gevolgen zijn? Hoe kan en wil je daarmee omgaan? Bekijk hieronder een aantal voor- en nadelen van het stoppen met het werk. Mogelijk zet het je aan het denken en helpt het je om een goede afweging te maken.

 

Voordelen van stoppen kunnen zijn:

 • Dat je niet meer geheimzinnig over je werk hoeft te doen.
 • Dat je aan een ander dag- en nachtritme kunt werken.
 • Dat je tijd en gelegenheid hebt om jezelf op andere vlakken te ontwikkelen.

Nadelen van stoppen kunnen zijn:

 • Dat je (tijdelijk) met minder inkomen rond moet komen.
 • Dat je minder vrijheid hebt om als eigen baas je tijd zelf in te delen.
 • Dat je het contact met collega’s of klanten mist.

 

Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden. Mogelijk spelen voor jou hele andere zaken een rol. Maak eens een lijstje van voor- en nadelen voor jezelf als je er over nadenkt om te stoppen. Vindt je het lastig een keuze te maken dan kun je in gesprek met maatschappelijk werk

Wanneer je als sekswerker iets anders wilt doen, kan Maatschappelijk Werk je hierbij helpen. Maatschappelijk werk kan je ondersteunen met :

 

 • Nieuw betaald of vrijwilligerswerk zoeken;
 • CV maken:
 • Aanvragen van een uitkering;
 • Het vinden van een passende cursus of opleiding;
 • Het op orde krijgen van praktische zaken als verzekeringen, schuldafhandeling of het aanvragen van toeslagen;
 • Juridische hulp.
Over P&G Zevenhuizen Privacy Statement Klachtenregeling Cookies Het team